PERSONVERNERKLÆRING 2018-10-11T14:34:23+00:00

Aktivtlaan.se skickar låneerbjudanden via e-post och SMS

Genom att samtycka till att få ytterligare information från oss om liknande produkter och tjänster, kommer vi att meddela dig via SMS eller Email.

Vår tjänst skickar lån till dig via e-post från [email protected] och via sms från Aktivtlaan.
Vi kan identifieras som avsändare när vi använder följande fraktnamn: Aktivtlaan / Aktivt / Laan. Eller identifiera oss via vårt mobilnummer: (46) 765196813.

Du kommer att kontaktas dagligen med nya låneerbjudanden från olika lånleverantörer.
Då kan du jämföra våra erbjudanden och välja den som passar dig bäst.

Integritetspolicy för Globalt Investeringsunivers ApS

2018/07/05

Denna sekretesspolicy gäller Globalt Investeringsunivers ApS behandling av personuppgifter. Personlig information betyder information som kan kopplas direkt eller indirekt till dig, till exempel namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.

Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder informationen till. Du kan kontakta oss för mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifterna finns längst ner i detta uttalande.

Sekretess gäller alla personer som initierar en låneansökan genom ansökningsblanketten på vår hemsida.

 1. Vilken information som lagras och hur informationen används
  Informationen du anger genom när du ska fylla i ansökningsblanketten är i normala fall:
 • E-post
  • Mobilnummer
  • Nationell identitet
  • Lånebelopp
  • Period

Några av de uppgifter vi begär är baserad på vår dynamiska sökmotor. Det innebär att du inte nödvändigtvis kommer att bli ombedd att lämna all information som står ovan.

 

Information som Globalt Investeringsunivers ApS samlar är följande:
• IP-adress (laddad från webbläsarsessionen)

Information vi får från andra källor:
• Fullständigt namn, adress och kreditinformation, inklusive betalningsanmärkningar.
Våra källor till information:
• Kreditupplysning via Experia.

Informationen vi tar emot från dig eller om dig lagras sedan i vår databas. Uppgifterna kommer också att skickas till vår partner, Axo Finans AS.

 1. Syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen
  Vi använder informationen om dig till följande ändamål:
 1. Om vi får en ansökan från dig, så skickar vi det till vår partner, Axo Finans AS. Axo Finans AS är ett kreditbolag som är registrerat hos Finansinspektionen. Axo Finans AS kommer att samla in kreditinformation om dig hos Experian AS. Om Axo Finans AS behöver mer information från dig, kommer de att kontakta dig längs vägen i ansökan antingen via telefon, e-post eller SMS. Axo Finans AS kan då skicka din ansökan till sina bankpartners, som värderar och väljer om de vill erbjuda lån.
 2. Om du samtycker, registrerar vi dig för vårt nyhetsbrev.

När du har ansökt om ett lån på vår hemsida så skickar vi ansökan till Axo Finans AS, som kan skickar tillbaka den till sina bankpartners. Dessa banker överväger sedan ansökan och erbjuder lån.

Basen för behandlingen är samtycke. Du måste godkänna varje syfte för att behandlingen ska vara laglig. Det är helt frivilligt att samtycka till ett eller flera ändamål och samtycket kan återkallas när som helst.

 1. Vem får tillgång till informationen

Globalt Investeringsunivers ApS delar endast din personliga information med andra företag i den mån det är nödvändigt för att uppfylla syftet att behandla din personliga information.

Dessa företag kan delas in i två grupper:

 1. Finansinstitut
  Globalt Investeringsunivers ApS delar all information du tillhandahåller eller vi samlar in med Axo Finans AS och deras bankpartners. Dessa banker får endast använda informationen för att bedöma huruvida de kommer att tillhandahålla lån och att ange villkoren för upplåning. Banken ansvarar för att behandla personuppgifter vid bedömning av en låneansökan och bankens hantering av din personliga information följer bankernas egna sekretessavtal.

Du hittar alltid en uppdaterad översikt över Axo Finans AS bankpartners på deras hemsida, tillgänglig här: https://www.axofinans.no/om/våre-samarbeidspartnere

 1. Tekniska systemleverantörer
  Vi delar din kontaktinformation med våra och Axo Finans AS tekniska systemleverantörer. Dessa visas i översikten nedan.
 • Google, Inc. lagrar information som är kopplad till e-posttrafik.
  • Mandrill, Inc. använder information för att skicka dig e-post på våra vägnar.
  • Facebook, Inc. använder informationen för att erbjuda chattsupport, samt att rikta annonser till dig på våra vägnar.

Delning av personuppgifter kommer också att utföras när det krävs enligt lag eller förordning eller pålägg med rättslig grund.

Eventuell delning utöver ovanstående kommer inte att ske utan att du samtycker till det.

Dataservrarna är bundna av databehandlingsavtal och får inte använda din information för eget ändamål eller för ändamål som strider mot vad som anges i denna sekretesspolicy.

 1. Rutiner för arkivering och radering

Globalt Investeringsunivers ApS har rutiner gällande arkivering och radering av personuppgifter.

Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. Globalt Investeringsunivers ApS sparar emellertid inte din personliga information i mer än 6 månader, såvida du inte begär att du raderas tidigare eller på annat sätt följs enligt lag.

Globalt Investeringsunivers ApS förbehåller sig rätten att identifiera informationen så att informationen kan användas för statistiska ändamål.

 1. Hur lagras och säkras informationen?

Globalt Investeringsunivers ApS sätter sina kunders integritet högt och säkerställer att deras integritet skyddas i enlighet med gällande lagkrav.

Inklusive att Globalt Investeringsunivers ApS försäkrar att all information lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande sekretessregler och att informationen inte kommer att lämnas ut till någon obehörig person. I tillägg garanterar Globalt Investeringsunivers ApS  att informationen lagras i system som har den nödvändiga informationssäkerheten med avseende för sekretess, integritet och tillgänglighet.

Globalt Investeringsunivers ApS åtar sina anställda och anknutna parter att följa lagar, föreskrifter och interna riktlinjer som gäller för behandling av personuppgifter.

Globalt Investeringsunivers ApS har infört organisatoriska och tekniska förfaranden för att säkerställa att din personliga information inte äventyras, inte ändras oavsiktligt och att de bara används vid behov.

 1. Dina rättigheter som registrerad kund / klient

När du blivit registrerad så har du rätt till tillgång, rättelse, radering och dataöverföring, för att begränsa behandling av personuppgifter och motverka vissa typer av behandling.

Du har rätt till tillgång till den personliga information som vi har lagrat om dig och rätten till tillgång till användningen av denna personliga information. Genom att kontakta vår kundtjänst kan du begära sådan åtkomst. Du kan också kräva att personuppgifter som är felaktiga korrigeras av Globalt Investeringsunivers ApS och raderar informationen och återkallar samtycke som du tidigare har gett.

Globalt Investeringsunivers ApS kommer i regel att radera din information om du begär det, om inte annat lagringsutrymme krävs för att dokumentera levererade tjänster eller annat lagras på annat sätt enligt lag.

Vidare har du rätt att klaga till Datainspektionen om du tror att din personliga information har behandlats i strid med de regler som följs av norsk lag.

 1. Kontaktuppgifter

Globalt Investeringsunivers ApS, organisationsnummer 36705604, är behandlingsansvariga för de personuppgifter som samlats in i enlighet med denna sekretesspolicy.

Du kan när som helst fråga oss hur vi behandlar din användardata och tillämpa ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst nedan.
E-post: [email protected]

Kontaktformulär: https://www.aktivtlaan.se/villkor/

Adress: Globalt Investeringsunivers ApS, Njalsgade 76, 3 hall, 2300 Köpenhamn, Danmark